NB I

Ez mi?! Az MLSZ beszólt a Szparinak!

A szövetség álláspontja szerint a vezetői miatt bűnhődik a nyíregyházi csapat és a szurkolók.

Kapcsolódó cikkek

Gyorsan szeretnél értesülni a Rangadó.hu híreiről? Csatlakozz hozzánk! Klikk és like a Facebookon!

Mindenkiben együttérzést, szimpátiát vált ki az NB I-es tagságát nemrég a pályán megszerző, de adminisztratív okokból nemrég elveszítő Nyíregyháza helyzete. Ugyanakkor a hosszútávú fejlesztést, a szakmai és gazdasági megújulást stratégiai célként megvalósító Magyar Labdarúgó Szövetség számára e helyzetben nincs más mozgástér, mint az előre lefektetett egyenlő feltételek biztosítása: a szabályokat betartó egyesületeket meg kell védeni azokkal szemben, akik azokra fittyet hánynak – így kezdődik az MLSZ honlapján publikált közlemény.

A labdarúgó-társadalom, a játékosok, vezetők és szurkolók számára egyaránt fájdalmas, de régóta óhajtott megtisztulási folyamaton van túl a magyar labdarúgás. Ugyanakkor feltételezhetően még mindig vannak a múlthoz tartozó szereplők, akik a klub tulajdonosát is félrevezetve, erkölcsi és anyagi kárt okoztak munkaadójuknak és a szurkolóknak. Akik korábbi mulasztásaikért rájuk háruló felelősség alól minden eszközzel igyekeznek kibújni, másokat okolva tetteik következményeiért. A nyíregyházi klubvezetést szakszerűtlen tanácsokkal ellátó tanácsadók a tevőleges cselekedetek helyett immár a kommunikációs térben akarják jóvátenni korábban elkövetett vétségeiket. Az MLSZ ebben nem lehet partner, ezért a döntés okainak ismételt nyilvánosság elé tárásával, a közvélemény számára még egyszer világossá kívánja tenni, hogy a nyíregyházi döntéshozók saját maguk fosztották meg csapatukat és azok szurkolóit az élvonalbeli részvétel lehetőségétől.

Az UEFA hivatalos tájékoztatása szerint nem felel meg a valóságnak a Nyíregyháza tegnap napvilágot látott állítása, nem történt konkrét kapcsolatfelvétel a klub és az európai szövetség között. A FIFA két évvel ezelőtti határozatát, amelyben fizetésre kötelezte a nyírségi klubot, nem vétózták meg semmilyen fórumon, kvázi elismerték a tartozásukat és a fizetési kötelezettségüket. A most a közvélemény félrevezetésére bedobott munkaügyi indoklás akkor, és azóta sem merült fel sehol.

Az MLSZ Alapszabály 3§-a egyértelműen fogalmaz:

(1) Az MLSZ a FIFA és az UEFA tagja. Ismeri, elfogadja és betartja e szervezetek alapszabályát, szabályzatait és döntéseit.

(2) Az MLSZ tagjai, a tag labdarúgói és hivatalos személyei, az MLSZ hivatali egységei, szervei, valamint hivatalos személyei tevékenységük során kötelesek az (1) bekezdésben foglalt szabályokat, valamint az MLSZ alapszabályát és más szabályzatait mindenkor betartani. A tag a nevezés benyújtásával nyilatkozik ezen szabályzatok ismeretéről.

Tehát az adott bajnokságba nevező klub megkapja a bajnokság bevételeiből rá eső részt, ugyanakkor teljesítenie kell a minden csapatra egyformán vonatkozó kötelezettségeket is. Ez ugyanúgy igaz az élvonalra, mint például az NB III-as bajnokságra, amelynek szabályai, az összes további bajnoksághoz hasonlóan, szintén nemzetközileg harmonizált szabálykörnyezetben működnek.

Az ügy részletei időrendi sorrendben

A Klublicenc Szabályzat szerint a licenc kérelmezőjének – esetünkben a Nyíregyházának – december 31-én nem lehet lejárt tartozása, illetve ha van ilyen, akkor a szabályok szerint nyilatkoznia kell arról, és legkésőbb a következő év március 31-ig dokumentáltan rendeznie kell a tartozást.

A klub 2010-ben nem fizette ki egy akkori, brazil játékosának a szerződés szerint járó juttatásait. A játékos ezért elhúzódó vita után a FIFA-hoz fordult, és a szervezet 2014. augusztus 21-én fizetési felszólítást küldött a pénzügyi teljesítés elmaradása miatt, melyben 2014. szeptember 1-jei végső fizetési határidőt írt elő a klub számára. A Nyíregyháza az MLSZ Klublicenc Adminisztráció munkatársai által 2015. elején küldött felhívásra válaszul 2015. január 27-én hivatalosan, írásban, valótlanul úgy nyilatkozott, hogy nincs lejárt tartozása jelenlegi vagy volt munkavállalóval szemben, annak ellenére, hogy a FIFA által küldött fizetési felszólításnak nem tett eleget, a FIFA határozatát nem vitatta, további jogorvoslatot a beadott dokumentumok szerint nem keresett.

2015. március 24-én az MLSZ Klublicenc Adminisztráció munkatársai ismételten, ezúttal elektronikus levélben hívták fel a klub figyelmét azokra a tartozásokra, amelyek március 31-ig történő rendezése elengedhetetlen ahhoz, hogy a jövő évi licencet a klub megkaphassa. Ebben a levélben pontos adatokkal feltüntetésre került a brazil labdarúgó felé fennálló tartozás is, mert az MLSZ-nek nem volt arról információja, hogy a tartozás kiegyenlítésre került volna.

Márciusban még nem kifogásolták

A Nyíregyháza erre a felhívásra adott válaszában csatolt egy 2015. március 31-én a FIFA részére küldött levelet, amelyben úgy nyilatkozik, hogy szándékában áll a pénzügyi teljesítés, de ehhez hiányoznak a szükséges adatok, úgymint bankszámlaszám, pontos összeg, stb. A klub mellékelte a FIFA részére március 31-én feladott levél tértivevényét is. (Ez a momentum is azt erősíti, hogy a Nyíregyháza menedzsmentje tisztában volt tartozásával és nem emelt kifogást annak megállapításával szemben.)

A Nyíregyháza a Fellebbviteli Licencadó Bizottság részére a fellebbezés során benyújtott dokumentumokban viszont azt állította, hogy a felek 2015. március 30-án szóbeli megállapodást kötöttek a teljesítésről, melyet később írásba foglaltak. A klub álláspontja szerint, a megállapodás az elsőfokú döntés időpontjában már megvolt, de a labdarúgó által Brazíliából küldött anyag csak ezt követően, május második felében érkezett meg. A szabályok szerint a fellebbezés kizárólag abban az esetben fogadható el, ha a klub bizonyítja, hogy a megállapodás március 31. előtt létrejött, és a késői becsatolásának egyértelműen olyan oka volt, ami a klub önhibáján kívül áll. Ilyen bizonyíték csatolására egyáltalán nem került sor, ezért a szabályzat tételes előírása miatt nem volt lehetőség pozitív döntés meghozatalára.

A nemzeti tagszövetség keretein belül működő független licencadó testületeknek nem áll jogában felülbírálni a FIFA Vitarendezési Bizottságának jogerős döntését. Érthetetlen továbbá az a körülmény, hogy amennyiben március 30-án valóban megtörtént volna a szóbeli megállapodás (melyet később írásba foglaltak, és ugyanilyen dátummal végül az aláírt megállapodás az MLSZ részére benyújtásra került), miért írt levelet a klub a FIFA részére egy későbbi (március 31.) dátummal, azzal a tartalommal, hogy a megállapodáshoz hiányoznak bizonyos szükséges adatok. Amennyiben az átütemezési megállapodás megszületett volna március 30-án, akkor a FIFA illetékes testületét logikusan már erről kellett volna tájékoztatni, a megállapodásban vállalt határidő közlésével együtt.

Megkérdőjelezhető állítás

A tartozás kiegyenlítésére a benyújtott banki bizonylat szerint végül 2015. május 7-én került sor. A tartozást a Nyíregyháza ugyanarra a bankszámlára utalta át, ami a FIFA 2014. augusztus 21-én a Nyíregyháza és az MLSZ részére egyaránt megküldött levelében szerepelt. Ez megkérdőjelezi a 2015. március 31-én a Nyíregyháza részéről a FIFA-nak írt levélben szereplő állítást, amely szerint a klub a többi között azért nem tud fizetni, mert nem ismert a bankszámlaszám.

A Nyíregyháza az elsőfokú licenceljárás során tehát a szabályzatban előírt 2015. május 8-i határidőig nem tudta bizonyítani, hogy sor került a fizetési kötelezettség 2015. március 31. utáni időpontra való átütemezésére, mindkét fél által 2015. március 31. előtt aláírt dokumentum alapján. Ennek ellenére a Nyíregyháza a kommunikációjában minden esetben hangsúlyozza, hogy: „nincs tartozása, ezért a licenckérelem elutasítása jogszerűtlen.” A helyes és korrekt tájékoztatás szerint 2015. május 7. óta igaz, hogy a klubnak nincsen tartozása, mivel a dokumentumok szerint akkor fizette meg a tartozást. A Nyíregyháza számára is ismert szabályok szerint a tartozást legkésőbb 2015. március 31-ig kellett volna, lehetett volna rendezni, végső megoldásként átütemezni. A szabályok szerint azonban a tartozás késedelmes (a szabályzatban előírt határidőn túli) megfizetése alapján nem adható meg a licenc – így zárul az MLSZ közleménye