NB I

Volt mosógép!

Audiatur et altera pars. Latin mondás, évezredes bölcsesség, magyarul így vált közismertté: hallgattassék meg a másik fél is.

Kapcsolódó cikkek

Gyorsan szeretnél értesülni a Rangadó híreiről? Csatlakozz hozzánk! Klikk és like a Facebook-on!

Minden esetben ennek szellemében járunk el, hiszen több nézőpontra is kíváncsiak vagyunk. A Rangadó.hu minden alkalommal helyt ad az ellenvéleményeknek, hiszen a vitás kérdések hátterét csak így világíthatjuk meg olvasóink számára.

A Vasasnál például nem nézték jó szemmel a kirúgott ügyvezetővel, Varga Endrével készült interjúnk, amelyben a sportvezető emlékezett vissza az elmúlt időszakra.

Ezúton szíves örömest helyt adunk a klub álláspontjának, amelyet ügyvédi levél formájában küldtek el nekünk.

Hogy a két fél közül kinek van igaza, nem mi mondjuk meg, hiszen nem vagyunk döntőbírók. Azt viszont valószínűnek tartjuk, hogy az ügy ezzel még nem zárult le…

„A rangado.hu internetes oldalon 2013. február 13-án 15:03-kor Erkölcs nélkül nincs labdarúgás címmel megjelent cikkben valótlanul szerepel az az állítás, hogy Varga Endre megmentőként toppant be Angyalföldre, és neki köszönhető, hogy Michael Budzinski jelentős összeget invesztált a Vasasba.

Varga Endre nem hozott senkit sem a Vasasba.

Tagadhatatlan, hogy Varga Endrének közvetett szerepe volt a kapcsolat létrejöttében, azonban ez csupán arra korlátozódott, hogy tolmácsként segítette a tárgyalásokat. Michael Budzinski későbbi tulajdonos olyan személy hívására érkezett Magyarországra, aki közvetlenül hozta a kapcsolatot az eladó és az addigi vevő jelölt között. Ezért is hamis az állítás, hogy Varga Endre lenne bármilyen megmentő.

A klubot ugyanis nem Varga Endre vásárolta meg, nem ő invesztálta a cégbe a saját pénzét. Varga Endre cégvezető lett a klubnál a német tulajdonos érkezését követően, aki Christian Kraut cégvezetővel együttes aláírási joggal rendelkezett.

Nem lehet tehát azt állítani, hogy Varga Endre nélkül nem menekült volna meg a csapat.

Megjegyezzük, hogy Varga Endre nem is ismerte Michael Budzinskit, így nyilván azt sem állíthatjuk, hogy neki köszönhető az, hogy Michael Budzinski jelentős összeget invesztált a Vasasba.

Nem állíthatjuk azt sem, hogy a csapat sikerei kizárólag Varga Endrének lennének köszönhetők. A csapat helyezése nyilvánvalóan nem csupán az ő munkájának az érdeme, hanem a csapaté, az edzőké és a szakmai stábé.

Amennyiben a csapat által elért helyezéseket és eredményeket kizárólag Varga Endrének tudnánk be, úgy jelentősen félretájékoztatnánk az olvasókat.

Szintén félrevezetnénk az olvasókat azzal, ha azt állítanánk, hogy Varga Endre a licenckövetelményekhez előkészített mindent, és megállapodott az akadémiával egy jövőbeli együttműködésről.

Varga Endrének semmi köze nem volt azokhoz a munkálatokhoz és tevékenységekhez, melyek a 2012/2013-as szezonra vonatkozó licenc megszerzésével álltak összefüggésben. Ezeket a feladatokat ugyanis még Varga Endre cégvezetői kinevezése előtti időszakban végezte el a Vasas FC egyik alkalmazottja 2012. év tavaszán.

Az idei évre vonatkozó licenc megszerzéssel kapcsolatos feladatok ellátása kizárólag Marosfalvi Ritát terhelik, aki 2013/2014-es licenc kérelem folyamata február 4-től kezdődött. 2013. február 9. napjától azonban a Vasas Futball Club Kft. mint munkáltató a Varga Endrével közölt felmondás alapján felmentette Varga Endrét a munkavégzés alól a felmondási időre vonatkozóan.

Az, hogy Varga Endre megállapodott volna az akadémiával egy jövőbeli együttműködésről, szintén valótlan állítás.

A Vasas FC Kft. és az Akadémia között már korábban is folytak egyeztetések, melynek eredményeképpen a felek közös álláspontra helyezkedtek, és előzetesen meg is állapodtak. Varga Endrének ebben semmilyen szerepe nem volt, mint ahogyan a megállapodás formai és tartalmi előkészítésében sem.

Ezeket a feladatokat ugyanis még korábban elvégezte Kovács Norbert VKLA ügyvezető és Töttősi Attila technikai igazgató.

A végleges stratégiai megállapodás aláírása az Akadémia és a Vasas Futball Club részéről előreláthatólag 2013. márciusában történik meg.

Nem állíthatjuk azt sem, hogy az igazolásokat Varga Endre végezte. Ez az állítás szintén nem felel meg a valóságnak.

Amennyiben elfogadnánk ezt az állítást, úgy egyértelműen azt a látszatot erősítenénk, miszerint Varga Endre volt az, aki egy személyben felelős volt a játékosok igazolásáért.

A játékos igazolások nyilvánvalóan függetlenek voltak Varga Endrétől, ez ugyanis elsődlegesen a tulajdonos döntési jogköre volt a lehetőségek és az edző által tett szakmai javaslatok alapján. Így történt ez a nyári 9 új játékos igazolása esetén is.

A fentiek is azt támasztják alá, hogy Varga Endre minden, a klubbal kapcsolatos eredményt vagy tevékenységet a sajátjaként könyvelt el annak ellenére, hogy ez nem felel meg a valóságnak.

Megjegyezzük, hogy a Vasas Futball Club Kft-nek egy nagy mosógépe és két szárítógépe volt Varga Endre érkezésekor, és van jelenleg is.

A klubnál természetesen mezek is voltak, a klub addigi sportfelszerelő cégének, a Lancast-nak jóvoltából.

Amikor Varga Endre a klubhoz érkezett, természetesen a klubnál voltak játékosok is, akik Tóth András edző vezetésével készültek.

A német tulajdonos színre lépésével hét új külföldi játékossal, majd később három első osztályú magyar játékossal egészült ki az addigi keret, akik a cégvezetők és az edző közös döntése alapján is kerülhettek a csapathoz.

Valótlan Varga Endre azon állítása, mely szerint az adósságok és a tartozás rendezése, a hit visszakapása az ő érdeme lett volna.

Ehhez a tulajdonos pénze kellett, valamint konszolidációs tárgyalások, melyek azonban nem Varga Endrének, hanem elsősorban a pénzügyi szakember, Christian Kraut tárgyalási készségének köszönhetőek.

Varga Endre sajnálatos módon negatív színben tünteti fel a német tulajdonost azon kijelentésével, hogy a családi ebéd közben közölte vele menesztését. Ez az állítás nem felel meg a valóságnak.

A Vasas Futball Club Kft. ügyvezetője, Michael Budzinski nem a Varga Endre által elmondott módon közölte Varga Endrével a felmondását.

A német tulajdonos személyesen ideutazott, és személyesen, írásban, a jogszabályok maximális betartásával közölte Varga Endrével a felmondását.

Megjegyezzük, hogy tevékenysége során sem Varga Endre, sem az általa Marketing Igazgatónak kinevezett Békeffy Gábor nem hozott támogatót a csapathoz. Erről a Vasas Futball Club Kft.-nek nincsen tudomása.

Fontos hangsúlyoznunk továbbá, hogy a klub tulajdonosa személyesen úgy döntött, hogy átszervezéssel átalakítja a klub vezetését, egy cégvezetőt alkalmaz.

A döntés megérthető és elfogadható, hiszen német munkatársát bízta meg ezzel a feladattal, akivel szemben feltétlen bizalmat táplál.

Meg kell értenünk, hogy a labdarúgás egy befektető számára anyagi, gazdasági kérdés, amiből a Vasas Futball Clubért élő munkavállalók és a Vasas Futball Clubot feltétel nélkül szerető szurkolók csak profitálhatnak, mivel ha a klub gazdaságilag erős, akkor nyilvánvalóan minden szempontból a legjobb teljesítményre képes.”