NB I

Leszavazták a pirotechnikát

Rangadó
Rangadó

2013. 07. 22. 15:32

Az NB I tulajdonosi köre összezárt, és egységesen nemet mondott a közkedvelt szurkolói látványelemre.

Kapcsolódó cikkek

Gyorsan szeretnél értesülni a Rangadó.hu híreiről? Csatlakozz hozzánk! Klikk és like a Facebook-on!

A Szurkolói Iroda hat témakörben fordult az MLSZ vezetéséhez. Olyan ügyek ezek, amelyek a szurkolókat, a szurkolói csoportokat aránytalanul hátrányosan érintik – áll a szervezet közleményében.

1. Sportszerű szurkolás kérdése

Egy sportrendezvényen két ellentétes érdek csap össze a küzdőtéren, legyen az labdarúgó-mérkőzés, vagy MMA-küzdelem. Így a sportrendezvény közönsége megosztott, s mindenki a „sajátja” győzelmét szeretné. Amikor a lelátón elhangzik egy-egy trágár kifejezés, annak célja, szándéka nem gyűlöletkeltés, csupán az ellenfél, illetve az ellenfél szurkolótáborának zrikálása.

Ráadásul szenvedélyes szurkolást kérni ellentmondásos, miközben tudjuk, hogy a szenvedély az érzelmek összességének kifejezése. Egy szenvedélyes edző sem tud 90 percen keresztül nyugodtan ülve nézelődni, hanem igenis folyamatosan érzelmeket is generál. S ez igaz a játékosokra is. S egy helytelen játékvezetői döntés pedig vihart tud kavarni. S a játéktéren történtek tükröződnek vissza a lelátóról.

A szurkolótáborok igen szenvedélyesek, s ezt kiölni belőlük nem lehet, de nem is szabad, mert ha ez megtörténik, vége a varázsnak, marad a rideg valóság, a hangulattalan, szürke, közepes színvonalú mérkőzések.

Azt elfogadjuk, hogy a FIFA által megfogalmazott diszkrimináció ne jelenjen meg a lelátókon. A jelenlegi büntetési szempontokon kérjük a fenti indokok alapján változtasson az MLSZ. A trágárság nem szép, de nem ütközik semmilyen törvénybe, jogszabályba, s nem gyűlöletkeltő. A világon sehol nincsenek ilyen típusú büntetések, mint nálunk.

Az MLSZ válasza:

Az MLSZ célja, hogy a lehetőségek szerint csökkenjen a lelátón a trágárság, és semmilyen körülmények között nem fordulhat elő diszkriminatív, rasszista megnyilvánulás. Az MLSZ stratégiai céljai, ideértve a nézőszám és azon belül a női és gyermeknézők számának növekedését, megköveteli, hogy a mérkőzések látogatásához kulturált feltételek teremtődjenek.

Az MLSZ elfogadja, hogy a trágárságot egyik napról a másikra megszüntetni nem lehet, elfogadja, hogy a megelőzést kell előtérbe helyezni, pl. kampányokkal, szellemes, de nem sértő szlogenekkel stb. A büntetések kiszabásánál minden esetben figyelembe veszi, hogy nem minden negatív megnyilvánulás büntetendő, de azokat a súlyosan sportszerűtlen rigmusokat, amelyeket száműzni szeretne a pályákról, ismétlődő vagy sorozatos előfordulás esetén egyre szigorúbban bünteti. Az új fegyelmi szabályzat szerint ez utóbbi komoly pénzbüntetéssel jár, ugyanakkor az MLSZ-nek nem célja a gyakori tényleges pályabezárás, vagy, hogy egyáltalán sor kerüljön zárt kapus büntetésre.

A pályabezárást el akarja kerülni az MLSZ, ezért inkább a megelőző intézkedésekre helyezi a hangsúlyt és a kiszabható büntetési tételeket szigorítja. A szektor- vagy pályabezárás olyan végső, nem kívánt szankció, amelyet akkor lehet kiszabni, ha sem a klub, sem annak szurkolói részéről nem mutatkozik együttműködés a gyűlöletmentes stadioni légkör megteremtése ügyében.

Fontos megemlíteni, hogy az MLSZ-nek a sportrendezvényekre látogató minden szurkoló véleményét meg kell hallgatnia, figyelembe kell vennie, mert a labdarúgás nem a klubok és szabályozó szervek, hanem a nézők miatt a világ legnépszerűbb játéka. Az, ami a közönség egy része számára elfogadható, az mások részéről heves indulatokat vált/válthat ki. A bajnoki fordulókban tapasztalt negatív szurkolói jelenség miatt az MLSZ folyamatosan több megkeresést kap, amely azt kezdeményezi, hogy a sértő megnyilvánulásokkal szemben hatékonyabban lépjen fel.

2. A fair play szellemének betartása abban, hogy a szurkolók egyenlő módon, egyenlő eséllyel lépjenek be valamennyi magyar stadionba

A stadionbiztonsági projekt:

Az új beléptető kapurendszer teljes kiépítéséig, azaz, ameddig valamennyi stadionban nincs kiépítve, addig ne legyen kötelező a névre szóló jegyértékesítés, sem a fokozott, sem a kiemelt biztonsági kockázatú mérkőzéseknél. Miután az idevonatkozó törvényeket nem lehet mindenhol betartatni, ezért kötelező jellegét sem elfogadható előírni.

Az MLSZ válasza:

Az idevonatkozó törvény kötelező jelleggel előírja a vonatkozó feladatokat. A többi között, hogy a kiemelt kockázatú mérkőzéseken kötelező a névre szóló jegy, bérlet és beléptető rendszer használata. Az MLSZ megtesz mindent azért, hogy a meglévők mellett valamennyi NB I-es sportlétesítmény 2013. december 31-ig feleljen meg a jogszabályoknak. Az MLSZ a rendszer kiépítése és alkalmazása során megköveteli azt, hogy a jogszabályok – különösen az adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezések maradéktalanul teljesüljenek. Az adatvédelmi kérdések megnyugtató rendezése érdekében az MLSZ az adatvédelmi hatósággal auditáltatta a rendszert. A bevezetés időszakában az MLSZ a klubokkal egyeztetve törekszik a legegyszerűbb adatkezelési módszerek alkalmazására.

3. A 2011. évi CIV. törvény szerint a biztonsági szolgálatok működése

A biztonsági személyek azonosíthatósága, minden stadionban, minden egyes biztonsági őrnél legyen megoldott, hiszen a törvény alapján ezen személyek jogosultak a személyi azonosításra alkalmas okmányát elkérni a szurkolóknak, összevetni a jegyen szereplő névvel az adatokat.

Kérjük, hogy abban az időintervallumban, amíg valamennyi stadionnál kiépül az új beléptető rendszer, addig történjen meg valamennyi biztonsági szolgálatnál – a törvénynek megfelelő – kiképzés és külső megjelenés biztosítása, és majd ezután rendelkezzenek a törvény által rájuk ruházott jogosítványokkal.

Az MLSZ válasza:

A stadionbiztonsági rendszerek fejlesztése nem csak a jogsértő szurkolók azonosítását, hanem a jogszerűtlen és szakszerűtlen rendezői intézkedések dokumentálását is támogatja. A nézőtereket és beléptetési pontokat folyamatosan pásztázó kamerarendszer a biztonsági szolgálatok jogszabályoknak megfelelő igénybevételét is elősegíti.

Az MLSZ a biztonsági szabályzat módosítása során egységes megjelenést követelt meg a vagyonvédelmi vállalkozásoktól. A szabályozás maximálisan figyelembe veszi a jogszabályi előírásokat és biztosítja a vagyonőrök egyértelmű azonosítását. A szurkolók – a megnövelt méretű azonosítószámoknak köszönhetően – egyszerűen azonosíthatják a velük szemben intézkedő rendezőket. Akik az azonosító ruházat viselése nélkül látnak el vagyonvédelmi feladatokat, jogszabályt sértenek. Az MLSZ a rendőrséggel karöltve mindent megtesz azért, hogy a jogosulatlan vagyonőri tevékenység visszaszoruljon. Ennek keretében fokozott lesz a biztonsági szolgálatok ellenőrzése, szigorodik a szabályzattól eltérő alkalmazás esetére kiszabható büntetés.

A rendezők számára kötelező képzési tananyag és a képzés rendszer jelenleg átdolgozás alatt van, a vizsgarendszer várhatóan teljesen megújul.

4. Szurkolók és a rendőrség kapcsolata

Kérjük, hogy az MLSZ vezetése segítse egy olyan rendszer felállítását, amelyben minden mérkőzésnél van rendőrségi kapcsolattartó, aki részben koordinálni tudja a kivezényelt – olykor több alakulat – rendőri egységek munkáját, másrészt folyamatosan kapcsolatot tart mind a helyi, mind a vendégszurkolók vezetőivel. Ugyanis számtalan probléma a megjelölt felek közötti teljes kommunikáció-hiány miatt alakul ki.

Az MLSZ válasza:

Ezt a felvetést támogatja az MLSZ vezetése és kezdeményezi ennek megvalósítását. A jogszabályok értelmében a rendőrség egy fő képviselője minden mérkőzésen részt vehet. Feladata pont a koordinációban rejlik. A szurkolói magatartást ismerő rendőrök intenzívebb igénybevétele érdekében folyamatosan tárgyalunk a rendőrséggel. A közeljövőben közös képzésre is sort kerítünk. Az MLSZ nem támogatja azt, hogy nagy létszámban, testpáncélba öltöztetett rendőrök biztosítsák a mérkőzéseket. Abban hiszünk, hogy a biztosítás egy szolgáltatás és a megfelelő munkavégzés során az arányok a mérkőzés előkészítésére kell a hangsúlyokat helyezni.

Továbbá az MLSZ szeretné, ha valamennyi NB I-es klubnál kialakulna a klubvezetés és a szervezett szurkolói csoportokkal valamint a Szurkolói Irodával való kommunikáció, valós és eredményes együttműködés.

5. Pirotechnikai eszközök használata

A pirotechnikai eszközök legális felhasználásával kapcsolatban a Szurkolói Iroda többször is kidolgozott javaslatot. Ezen javaslatok a biztonságot, és a valódi látványt és hangulatot egyaránt szem előtt tartották. Az MLSZ biztonsági bizottsága a javaslatokat érdemileg nem támogatta, nem egészítette ki.

Az MLSZ válasza:

A pirotechnikai eszközök legális használatának szabályozására vonatkozó MLSZ-es kezdeményezést, azaz a legalizáció irányának segítését az NB I-es tulajdonosi kör egységesen leszavazta.

A klubok részéről felmerült, hogy törölni kell a vendég jegyárakra vonatkozó előírást, azonban ezen felvetésről sikerült a klubokat lebeszélni, így ebben az évben marad az 1400 forintos maximális vendég jegyár.

6. Mérkőzések időpontjának meghatározása

A 2012–2013-as bajnoki szezon kezdetekor azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a mérkőzéseket számítógépes program sorsolja, így hosszú távon (éves szinten) kiegyenlítődik, hogy egy-egy csapat melyik napon játszik. Természetesen azt értjük, hogy a nemzetközi porondon szereplő csapatok az őszi sorsolásnál kiemeltek. De éves viszonylatban nem tartjuk elfogadhatónak, hogy vannak csapatok, akik háromszor annyiszor játszanak pénteken, mint azok, akik az átlag felében. (Konkrétan: a Diósgyőr 11, az MTK 10 alkalommal játszott pénteken. Az átlag 7,5 lenne.) Nem valósult meg az sem, hogy a mérkőzések időpontját nem lehet tologatni, változtatni.

Az MLSZ válasza:

A mérkőzések időpontjainak meghatározásánál a tévé társaságok, akik több milliárd forintot fizetnek a közvetítési jogokért, ragaszkodnak az általuk már kialakított idősávokhoz. Így az is eredmény, hogy a péntek 17 órai közvetítési idősáv megszűnik, s a nyári melegben nem lesz szombat 14 órai mérkőzés sem. A nyári időszakban marad a szombati Sport TV-s két mérkőzés időpontja, valamint egy szombat esti időpont. Vasárnap marad az MTV 16:30-as kezdési időpontja, utána egy mérkőzést a Sport TV közvetít, s a szombat 14 órás mérkőzés helyett vasárnap 21 órakor lesz még egy mérkőzés közvetítése.

Bonyolítja a helyzetet, hogy az európai porondon szereplő csapatok időpontjainak játéknapja kötött, pl. a Győr csak szombaton, a Videoton, Kispest, Debrecen csak vasárnap tud játszani.

Így sajnos az a felvetés, hogy az a mérkőzés, amikor nagy utazótáborral rendelkező szurkolók idegenbe utaznak, s több mint száz kilométeres távolságra van a helyszín, általában szombaton 18 órakor játszanak, az 1-6. forduló beosztása nem tudta figyelembe venni. Az MLSZ megvizsgálja, hogy legalább részlegesen figyelembe vehető-e egy ilyen szempont.

A jogszabályi rendelkezések értelmében a labdarúgó sportszervezetnek 2013. július 1-től az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:

1. a fokozott- és kiemelt biztonsági kockázatú mérkőzés esetén a résztvevők egyedi azonosítására alkalmas biztonsági beléptetési és ellenőrző rendszert kell alkalmaznia,

2. beléptetőrendszer alkalmazása esetén a résztvevőknek névre szóló belépőjegyet, és bérletet kell értékesítenie,

3. a rendőrséget az eladott jegyek számáról – különösen a fokozott és kiemelt biztonsági kockázatú mérkőzések során – értesítenie kell,

4. a belépőjegy, a bérlet és a klubkártya előadásakor a néző személyazonosságát a sportrendészeti nyilvántartásban szereplő adatokkal egybe kell vetni,

5. az eltiltás, kitiltás és kizárás hatálya alatt állók számára a belépőjegy, a bérlet és a klubkártya eladást meg kell tagadni,

6. a belépőjegyen, a bérleten és a klubkártyán a belépő személy nevét, születési helyét és idejét fel kell tüntetni,

7. a belépőjegy, a bérlet és a klubkártya kiadása során felvett adatokat a dokumentumok érvényességének lejártát követő 3 munkanapig nyilván kell tartani, majd visszaállíthatatlan módon törölni szükséges,

8. a sportrendezvényről eltávolított személy részére a belépőjegy eladást meg kell tagadni,

9. személyazonosításra alkalmas klubkártya kiváltását jogosult kötelezővé tenni,

10. beléptetéskor a rendező útján a jegy és bérlet birtokosának személyazonosságát ellenőriznie kell,

11. a fokozott és valamennyi kiemelt biztonsági kockázatú labdarúgó mérkőzés esetében a résztvevőket köteles a rendőrség által meghatározott helyszínekre, a rendőrség által meghatározott számban elhelyezett, a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő minőségű felvételt biztosító kamerával megfigyelni és a felvételt rögzíteni, illetve megkeresés esetén a felvételeket a rendőrség és további, a jogszabályban nevesített hatóságok számára haladéktalanul elérhetővé tenni,

12. a kizártak adatait a rendőrség részére továbbítani.

vissza a címlapra

Ajánlott videó mutasd mind

Kommentek

Barcelona's Spanish midfielder Andres Iniesta (C) hugs Barcelona's Argentinian forward Lionel Messi before leaving the field during the Spanish Copa del Rey (King's Cup) final football match Sevilla FC against FC Barcelona at the Wanda Metropolitano stadium in Madrid on April 21, 2018.  / AFP PHOTO / LLUIS GENE
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
24-logo

Engedélyezi, hogy a 24.hu értesítéseket
küldjön Önnek a kiemelt hírekről?
Az értesítések bármikor kikapcsolhatók
a böngésző beállításaiban.